Valuo API - Reproduction cost

API Documentation

Send POST HTTP request to:

https://api.valuo.cz/v1/reproduction-cost

Authorization is made via Authorization parameter in headers of HTTP request:

Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN

Request is expected to have JSON body (content). Example of the JSON is here:

{
  "property_type" : "family_house",
  "house_type" : "semi_detached",
  "construction" : "brick",
  "roof" : "sloping",
  "above_ground_floors" : 1,
  "underground_floors" : 0,
  "coef_quality" : "standard",
  "built_up_area" : 110,
  "coord_latitude" : 50.08699475811523,
  "coord_longitude" : 14.420728377998012
}
{
  "property_type" : "apartment_house",
  "construction" : "monolithic_panel",
  "coef_quality" : "low",
  "built_up_area" : 800,
  "building_height" : 15.5,
  "address" : "Evropska 122, Praha 6"
}

Response should look like this:

{
  "version": "1.2021",
  "data": {
    "basic_calculation": {
      "jkso_id": "803.62",
      "jkso_name": "803.62 dvojdomky",
      "jkso_unit": "m3",
      "jkso_base": "803",
      "kmch_code": "1",
      "kmch_name": "svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků",
      "volume": 594
    },
    "floors": [
      {
        "type": "aboveground",
        "volume": 341,
        "portion": 0.574,
        "cost": 2516580,
        "basic_cost": 2516580,
        "basic_habitable_cost": 2516580,
        "habitable_diff": 0,
        "basic_nonhabitable_cost": 0,
        "nonhabitable_diff": 0,
        "quality_diff": 0
      },
      {
        "type": "attic",
        "volume": 143,
        "portion": 0.241,
        "cost": 844272,
        "basic_cost": 1055340,
        "basic_habitable_cost": 0,
        "habitable_diff": 0,
        "basic_nonhabitable_cost": 1055340,
        "nonhabitable_diff": -211068,
        "quality_diff": 0
      },
      {
        "type": "foundations",
        "volume": 110,
        "portion": 0.185,
        "cost": 811800,
        "basic_cost": 811800,
        "basic_habitable_cost": 0,
        "habitable_diff": 0,
        "basic_nonhabitable_cost": 811800,
        "nonhabitable_diff": 0,
        "quality_diff": 0
      }
    ],
    "building_cost": 4172652,
    "parts_composition": [
      {
        "part_id": "1",
        "part_cost": 70935.084,
        "part_code": "1",
        "part_name": "Zemní práce"
      },
      {
        "part_id": "2",
        "part_cost": 158560.776,
        "part_code": "1",
        "part_name": "Základy a zvláštní zakládání"
      },
      {
        "part_id": "3",
        "part_cost": 655106.364,
        "part_code": "1",
        "part_name": "Svislé a kompletní konstrukce"
      },
      {
        "part_id": "4",
        "part_cost": 392229.288,
        "part_code": "1",
        "part_name": "Vodorovné konstrukce"
      },
      {
        "part_id": "6",
        "part_cost": 425610.504,
        "part_code": "1",
        "part_name": "Úpravy povrchu, podlahy"
      }
    ],
    "reserve_diff": 417265.2,
    "ancillary_diff": 333812.16,
    "reproduction_cost": 5908475.232,
    "location_diff": 984745.872
  }
}

Final reproduction cost is in data -> reproduction_cost.

JSON Parameters

Property type:

House type:

Built up volume in one of following combinations:

 1. built_up_volume (obestavěný prostor v m3)

  • built_up_volume*
 2. OR built_up_area * building_height (zastavěná plocha v m2 * výška stavby)

  • built_up_area* (zastavěná plocha v m2)
  • building_height* (výška budovy v m)
 3. OR built_up_area, roof type, number of underground/over the ground floors (zastavěná plocha v m2, typ střechy, počet podzemních / nadzemních podlaží)

  • built_up_area* (zastavěná plocha v m2)
  • roof* (typ střechy)
   • accepted values:
    • ‘sloping’ => ‘Sklonitá’
    • ‘flat’ => ‘Rovná’
  • above_ground_floors* (počet nadzemních podlaží bez obytného podkroví)
  • underground_floors* (počet podzemních podlaží)

Location:

 1. Address:
  • address (adresa)
 2. OR GPS
  • coord_latitude (GPS latitude)
  • coord_longitude (GPS latitude)

Construction:

* NOTE - for wood construction parts_composition price cannot be calculated

Building standard (quality):